Cùm xoay – Drop Forged Swivel Coupler BS1139

Cùm xoay

– Cùm xoay giúp kết nối 2 ống giàn giáo ở bất kì góc nào. Cùm xoay là thành phần quan trọng trong cấu trúc giàn giáo giúp gánh tải trọng.

– Trọng lượng: 1.25Kg

– Kích cỡ: 48.3mm

– SWL: 6.25kN

 

Drop Forged Swivel Coupler

– The function of the swivel coupler is to connect two scaffold tubes at any angle . Those are important structural compoments and must be load bearing.
– Weight: 1.25Kg

– Size: 48.3mm

– SWL: 6.25kN

Sản Phẩm Liên Quan