Dịch vụ cho thuê ván khuôn dầm

Ngọc Cường là đơn vị chuyên sản xuất và cung cấp phụ kiện dàn giáo xây dựng, coppha. Ván khuôn dầm là một sản phẩm chất lượng cao của công ty hỗ trợ công nhân thi công công trình an toàn, hiệu quả công việc cao.

Ván khuôn dầm- Coppha

Ván khuôn dầm- Coppha

Ván khuôn dầm chính và dầm phụ thường có dạng hình hộp. Thành hộp chịu áp lực ngang của betong, đáy hộp chịu trọng lượng của betong, đáy hộp kín hai thành hộp ép chặt vào. Nếu cấu tạo không đúng, ván đáy có thể bị uốn dưới tác dụng của betong, tạo khe hở, làm chảy vữa ximang.

Áp lực ngang của betong, tại mép trên của tấm thành, do ván khuôn sàn chịu. Khi không có ván khuôn sàn thì dùng các thanh chống chéo ván khuôn phía ngoài hoặc dùng gông ngang liên kết với nẹp đứng của thành ván khuôn phía ngoài hoặc dùng gông ngang liên kết với nẹp đứng của thành ván khuôn.

Thành ván khuôn chịu áp lực ngang của betong, tại mép dưới của tấm thành, do nẹp giữ chân, hoặc khung đỡ của khung nối hoặc khung kẹp) ván khuôn dầm chịu.

Khi ván khuôn dầm có chiều cao lớn, có thể bổ sung thêm giằng bằng dây thép hoặc bulong để liên kết giữa hai thành ván khuôn. Tại các vị trí giằng, cần có các thanh cữ tạm thời (hoặc các ống lồng) nằm trong hộp khuôn để cố định bề rộng ván khuôn dầm; trong quá trình đổ betong, các thanh cữ sẽ được lấy dần ra (các ống lồng để nằm lại trong betong)

Khi ván khuôn sàn tựa trên ván khuôn dầm, tải trọng từ ván khuôn sàn phải được truyền xuống đầu các cột chống, qua dầm đỡ sàn, nẹp đỡ dầm, rồi đến con độn (hoặc nêm)
Thành ván khuôn dầm làm bằng ván có chiều dày từ 19-40mm, đáy bằng ván có chiều dày từ 40-50mm. Kích thước chính của ván dầm (ván đáy, ván thành, gông, nẹp, cây chống…) có được dựa vào kết quả tính toán.
Để dễ dàng tháo ván khuôn, giữa đáy và thành ván khuôn không được liên kết đinh.
Mối nối của hộp ván khuôn dầm phụ vào dầm chính, hoặc mối nối của hộp ván khuôn dầm vào cột phải đảm bảo sao cho khi tháo được dễ dàng. Chỗ miệng xẻ của ván khuôn dầm chính, để nối ván khuôn dầm phụ (cấu tạo cũng tương tự như mối nối ván khuôn dầm cột)

Khi cần giảm số lượng cột chống và ván khuôn dầm (như dầm đặt ở chiều cao lớn, khó khăn trong việc đặt điểm tựa của cột chống) thì ván khuôn được làm theo dạng đáy treo. Dạng ván khuôn này, nẹp thành dầm thò dài xuống quá dưới ván đáy, liên kết với thanh ngang, tạo thành gông để đỡ ván đáy dầm. Với các cấu tạo trên, không phải chỉ có ván đáy chịu uốn, mà cả hai thành cùng chịu uốn do trọng lượng của betong. Áp lực ngang của betong mới đổ, ở phía dưới, do thanh ngang chịu (thay cho nẹp giữ chân ván thành), còn ở phía trên, sự truyền lực như dạng ván khuôn thông thường.

Sản Phẩm Liên Quan